TAŞINIR VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
* BÜTÇE VE TAHAKKUK BİRİMİ
GÖREVLER:
-Rektörlük, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve Başkanlığımıza ait yıllık Bütçe Tekliflerini hazırlamak, bütçe ödenekleri ve harcama durumlarını izlemek ve her türlü avans işlerini yapmak, 
-Üniversitemiz Rektörlük Özel kalem, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve Başkanlığımızın yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluk işlemlerini yapmak,
-Üniversitemizin elektrik, su, telefon, internet vb. tarifeye bağlı ödemelerini takip etmek,
-Devlet Malzeme Ofisinden temin edilecek alımları yapmak,
-Tahakkuk ve Ödeme Emri Belgelerinin kontrolleri yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine göndermek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

* TAŞINIR VE TAŞINMAZLAR BİRİMİ
GÖREVLER:
-Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı Daire Başkanlıklarına, Başkanlığımızca temin edilen her türlü malzemenin giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yaptırmak,
-Üniversitemizin taşınır ve taşınmaz işlerini gerçekleştirmek ve takip etmek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.


SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
* İHALE BİRİMİ
GÖREVLER:
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre Rektörlük ve bağlı birimlerine ait mal ve hizmet ihtiyaçlarının ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek olanların ihale işlemlerini yaparak 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşme imzalayarak sonuçlandırmak,
-Genel temizlik, özel güvenlik, taşıt kiralama, akaryakıt alımı hakediş işlemlerini yaparak, ödeme işlemleri için tahakkuk birimine sevk etmek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

* DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ
GÖREVLER:
-Rektörlük ve bağlı birimlerine ait mal ve hizmet alımı ihtiyaçlarının doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilecek olanların doğrudan temin işlemlerini yapmak,
-Alımı gerçekleştirilen işlerin hakediş işlemlerini yaparak ödeme işlemleri için tahakkuk birimine sevk etmek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.


İÇ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
* PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ
GÖREVLER:
-Başkanlık personelinin özlük işlemlerini takip etmek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

* KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
GÖREVLER:
-Başkanlığımızın kalite yönetim ile ilgili işlerini takip etmek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

* ARŞİV HİZMETLERİ BİRİMİ
GÖREVLERİ:
-Başkanlığımıza ait arşivlik malzemelerin arşivlenmesi, tasnifi ve imhası, birimlerin arşivlik malzemelerden yararlanması gibi işlemleri yürütmek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

* GELEN - GİDEN EVRAK BİRİMİ
GÖREVLER:
-Başkanlık yazışmaları ve evrak işlerini takip etmek, havale evraklarının ilgili müdürlerce havale edilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.


DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
* TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ
GÖREVLER:
-Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan kapalı ve açık alanların genel temizlik işlerini yürütmek,
-Genel temizlik hizmet alım sözleşmesini takip etmek ve idari işlerini yürütmek,

-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.
* GÜVENLİK HİZMETLERİ BİRİMİ
GÖREVLER:
-Üniversitemiz yerleşkeleri ve bu yerleşkelerde bulunan, ziyaret eden vs. kişilerin güvenliğini sağlanmak,
-Özel güvenlik hizmet alım sözleşmesini takip etmek ve idari işlerini yürütmek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

* ULAŞIM HİZMETLERİ BİRİMİ
GÖREVLER:
-Üniversitemiz araçlarının sevk ve idaresini gerçekleştirerek, araçları kullanmakla görevli olan şoförlerin yönetimini sağlamak,
-Taşıt Kiralama Hizmet alım sözleşmesini takip etmek ve idari işlerini yürütmek,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

* SİVİL SAVUNMA
GÖREVLER:
-Üniversitemizin savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek,
-Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
-Sivil savunma ile ilgili akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin de gayretlerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
-Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak,
-Başkanlıkça verilen diğer işleri gerçekleştirmek.