GÖREV TANIMLARI

  • Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik, Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliğine ait yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, bütçe ödenekleri ve harcama durumlarını izlemek
  • Rektörlük ve bağlı birimlerine ait ihale işlemlerini gerçekleştirmek
  • Rektörlük ve bağlı birimlerine ait satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
  • Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik, Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıklarına ait her türlü malzemenin giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yaptırmak
  • Kurum içi ve dışından Rektörlüğe gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere sevkinin sağlanması,
  • Üniversitemiz Rektörlük ve birimlerine ait arşivlik malzemelerin arşivlenmesi, tasnifi ve imhası, birimlerin arşivlik malzemelerden yararlanması gibi işlemlerin yürütülmesi
  • Rektörlük ve bağlı birimlerin temizlik işlerinin yürütülmesi, rektörlük araçlarının sevk ve idaresinin takibi ve kontrolünü yapmak vb.